Informačný seminár pre prijímateľov výziev OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33 v Prešove


Dátum: 25.09.2019

Z dôvodu nízkeho záujmu o prijímateľov NFP Slovenská agentúra životného prostredia ako organizačný garant informačných seminárov k výzvam č. 32 a č. 33 bola nútená  seminár zrušiť.
Ospravedlňujeme sa za prípadne komplikácie.Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Prešovskom samosprávnom kraji si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV NFP v rámci výziev OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33 zameraných na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie BRKO v najmenej rozvinutých okresoch (výzva č. 32) a v ostatných regiónoch (výzva č. 33).

 

Termín konania:             25. september 2019 (streda) o 08:30 hod.

Miesto konania:              Informačno-poradenské centrum pre EŠIF, Úrad Prešovského samosprávneho kraja (zasadacia miestnosť na 2. poschodí), Námestie mieru 2, Prešov

Informačný seminár je určený predovšetkým pre pracovníkov, ktorí budú alebo už zabezpečujú implementáciu schváleného projektu.

Účasť na seminári je bezplatná a pre účastníkov bude pripravené občerstvenie. Na seminár sa môžete prihlásiť najneskôr do 20. septembra 2019 pomocou: Online prihlasovací formulár na seminár v Prešove

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť 


Skočiť na hlavné menu