Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP v rámci piatich výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier


Dátum: 19.06.2019

Obrázok k aktualite Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP  v rámci piatich výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier
Dňa 19.06. 2019 organizujeme informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP  v rámci piatich výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier s kódmi:                OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09, OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10, OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11, OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12, OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13).

Dovoľujeme si pozvať za Váš subjekt max. 2 zástupcov, pričom sa registrujte ako jednotlivec nie ako organizácia. Kapacita miestnosti je obmedzená.
Účasť je podmienená online prihlásením na webovom sídle Výskumnej agentúry, prosím, prihlasujte sa tu:   http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/ziadatel/podujatia/30-informacny-seminar-pre-potencialnych-ziadatelov-o-nfp-k-vyzvam-na-podporu-strategickych-priemyselnych-vyskumno-vyvojovych-centier
 
 
Skočiť na hlavné menu