Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole.


Dátum: 11.06.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve  OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve  OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01
Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole.
Termín a miesto konania:
11. júna 2018 (pondelok), Žilina o 10:30 hod.
Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina
Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov.
Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do 7. júna 2018.

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR
Pozvánka
 
Skočiť na hlavné menu