Informačný seminár k výzve „WIFI pre Teba“ v Žiline


Dátum: 21.10.2019

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Žilinskom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľuje pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“.

Termín a miesto konania:  21. októbra 2019 (pondelok), Žilina o 10:30 hod., Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie. Svoju účasť prosím potvrďte prostredníctvom online prihlasovacieho formulára v termíne do 15. októbra 2019. V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci.

Pozvánka a program


Skočiť na hlavné menu