INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE " "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov"


Dátum: 29.07.2019

Obrázok k aktualite INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE " "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov"
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačný seminár pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok k výzve na podporu zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov- "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov"
 

Oprávnenými právnymi formami žiadateľov v zmysle Schémy pomoci de minimis na podporu vzdelávania (v aktuálnom znení) sú:

 

  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (založená v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov), zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií

  • občianske združenie (založené v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov), zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií

  • nadácia (založená v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov), zapísaná v Registri zapísaná mimovládnych neziskových organizácií

  • účelové zariadenia cirkvi podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, registrované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky

Informačný seminár sa bude konať:

6. augusta 2019 v Bratislave o 9:30 h. vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava (registrácia prebieha 20 minút pred začiatkom informačného seminára)

PRIHLÁSIŤ NA SEMINÁR SA MÔŽETE TU!

Dovoľujeme si Vás informovať, že informačný seminár bude dostupný aj potenciálnym žiadateľom, ktorí sa ho nebudú môcť osobne zúčastniť a to cez priamy prenos informačného seminára prostredníctvom online internetového vysielania. Vytvorený materiál bude zverejnený na YouTube kanáli operačného programu Ľudské zdroje a tak naďalej poslúži ostatným potenciálnym žiadateľom o NFP.

Súbor typu pdf
620.8 kB

Skočiť na hlavné menu