Informačný seminár k výzve na podporu „WIFI pre TEBA“ v Banskej Bystrici


Dátum: 23.10.2019

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Banskobystrický kraj v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na informačný seminár k výzve OPII-2018/7/1-DOP  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre TEBA“.

Termín konania: 23. októbra 2019

Miesto konania: MsÚ Banská Bystrica, Veľká sieň – 1.poschodie, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie. Svoju účasť  prosím  potvrďte v termíne do 21.10.2019 do 9:00 hod. vyplnením on-line formulára TU Prihláška

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť


Skočiť na hlavné menu