Informačný seminár k Výzve na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s MRK v Košiciach


Dátum: 25.06.2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) Košice, Prešov a Banská Bystrica Vás pozýva na Vzdelávaciu aktivitu zameranú na: Poskytnutie praktických informácií pre prijímateľov nenávratného príspevku v rámci Výzvy zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5-2018-1 a to najmä k dokumentácii súvisiacej s implementáciou projektov.

Vzdelávacia aktivita je určená pre zamestnancov prijímateľa a pre osoby podieľajúce sa na administratívno-technickom zabezpečení projektu, t. j. osoby pripravujúce Hlásenie o začatí realizácie, žiadosti o platbu, monitorovacie správy a ďalšiu relevantnú dokumentáciu, vrátane práce s ITMS2014+.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

v utorok 25. júna 2019 od 9:30 do 13:30 vo veľkej zasadačke v budove Verejnej Knižnice Jána Bocatia v Košiciach, Hviezdoslavova 5, 040 01,  Košice

Vašu účasť vrátane miesta kde sa aktivity zúčastníte, prosím, potvrďte najneskôr do 20. júna vyplnením on-line formulára. Účasť na školení je bezplatná a pre účastníkov školenia bude zabezpečené občerstvenie. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese david.bodnar@minv.sk.                               

Pozvánka a program

Tešíme sa na vašu účasť!


Skočiť na hlavné menu