Informačný seminár k výzve „Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ v Banskej Bystrici


Dátum: 26.11.2018

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  v spolupráci s informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Banskobystrickom samosprávnom kraji Vás pozývajú na informačný seminár pre potencionálnych žiadateľov o NFP k výzve OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 „Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“

Termín konania: 26.11.2018

Miesto konania: Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica, Veľká sieň, 1.poschodie

Prihlasovanie na informačný seminár je možné do štvrtka 22.11.2018 po kliknutí na tento odkaz.  

Pozvánka a program


Skočiť na hlavné menu