Informačný seminár k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v Prešove


Dátum: 02.10.2019

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre Prešovský samosprávny kraj organizuje Informačný seminár k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (NP TOS), ktorý je určený pre zástupcov obcí do 1000 obyvateľov.

Cieľom informačného seminára je predstaviť aktivity a možnosť zapojiť sa do nového národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, realizovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Termín konania: 2. októbra 2019 (streda) od 10hod

Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Námestie mieru 2, veľká zasadacia miestnosť 2.poschodie, Prešov

Pozvánka a program 

Účasť na seminári je bezplatná a pre účastníkov bude zabezpečené malé občerstvenie. V prípade záujmu zúčastniť sa tohto seminára, prosím vyplňte priložený prihlasovací formulár, ktorý je dostupný na linku TU

Tešíme sa na Vašu účasť.


Skočiť na hlavné menu