Informačný seminár k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadenia sociálnych služieb – podpora transformačných tímov v Banskej Bystrici


Dátum: 30.10.2019

Dovoľujeme si Vás pozvať na informačný seminár k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadenia sociálnych služieb – podpora transformačných tímov, ktorý zorganizovala Informačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre Banskobystrický kraj.

V rámci seminára budú poskytnuté základné informácie o procese deinštitucionalizácie a aktivitách národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT). Na informačných seminároch sa dozviete viac o podmienkach účasti zariadení sociálnych služieb v projekte. V rámci informačného seminára bude priestor aj na zodpovedanie prípadných otázok zo strany potenciálnych záujemcov.

Dátum: 30.10.2019
Miesto: Informačno- poradenské centrum v Banskej Bystrici
Čas: od 9:00 – 17:00 hod
Registrácia: do 20.10.2019 cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Ďalšie informácie: Odkaz na stránku IA MPSVR SR

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť


Skočiť na hlavné menu