Informačné semináre pre prijímateľov prioritne zapojených do výzvy z OP ĽZ – „Podpora pracovných miest“


Dátum: 02.10.2019

Sieť informačno-poradenských centier a Implementačná agentúra MPSVR SR pozývajú na informačné semináre pre prijímateľov prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest.

Termíny a miesta konania seminárov: 

  • 11.9.2019 o 09:30 hod. v Košiciach (miesto bude upresnené na základe počtu prihlásených účastníkov)
  • 12.9.2019 o 09:30 hod. v Prešove (Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Nám. mieru 2)
  • 16.9.2019 o 09:30 hod. v Nitre (Agroinštitút, Akademická 4, prednášková miestnosť A2)
  • 19.9.2019 o 09:30 hod. v Banskej Bystrici (Mestský úrad, Československej armády 26, veľká sieň – 1. poschodie)
  • 25.9.2019 o 09:30 hod. v Trenčíne (Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, kongresová sála- 2.poschodie)
  • 27.9.2019 o 09:30 hod. v Trnave (Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, kongresová sála)
  • 2.10.2019 o 09:30 hod. v Žiline (Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48)

 

V prípade záujmu je potrebné sa na seminár registrovať - TU (odkaz na elektronický prihlasovací formulár) v termíne do 25.8.2019. Informačné semináre sú bezplatné.

Tešíme sa na Vašu účasť!


Skočiť na hlavné menu