Informácia o zmene termínu uzatvorenia Výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF


Dátum: 05.04.2018

Obrázok k aktualite Informácia o zmene termínu uzatvorenia Výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF
Dovoľujeme si Vás informovať, že Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje predlžuje termín uzatvorenia Výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP  (vyhlásenej 26.2.2018) do 30.04.2018. Dôvodom je nízky počet doručených žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov. Informácia je zverejnená na   https://www.mpsvr.sk/sk/esf/.

Skočiť na hlavné menu