Informácia o zmene kontaktných údajov riadiaceho orgánu OP TP v otvorených vyzvaniach OP TP


Dátum: 10.03.2021

Obrázok k aktualite Informácia o zmene kontaktných údajov riadiaceho orgánu OP TP v otvorených vyzvaniach OP TP
Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020, že vo všetkých otvorených vyzvaniach pre projekty technickej pomoci v kapitole 1.7. Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom došlo k zmene údajov pre telefonický a e-mailový kontakt nasledovne:

Bližšie informácie, týkajúce sa vyzvania a prípravy žiadosti o NFP je možné získať:
- telefonicky na telefónnych číslach:

02/2092 8480
02/2092 8483
02/2092 8484

- e-mailom na adrese: projektyoptp@vicepremier.gov.sk

Skočiť na hlavné menu