Informácia o zmene č. 8 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12 "Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF"


Dátum: 25.03.2021

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 8 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12 "Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF"
Informácia o zmene č. 8 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12 "Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF"
Skočiť na hlavné menu