Informácia o zmene č. 7 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 – Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1


Dátum: 11.09.2019

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 7 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 – Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1
Informácia o zmene č. 7 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 – Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“. Zmena je účinná od 13.09. 2019
Konsolidovaná verzia_VYZ_4_po zmene_7
zmena_7_VYZ_4_IS IPCpodpísaná
Skočiť na hlavné menu