„Informácia o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. OPTP-P01-SC3-2017-12 s názvom „Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF“


Dátum: 18.09.2020

Obrázok k aktualite „Informácia o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. OPTP-P01-SC3-2017-12 s názvom „Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF“
„Informácia o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. OPTP-P01-SC3-2017-12 s názvom „Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF

Konsolidované_znenie_VYZ_12_po_ zmene_6
zmena_6_VYZ_12
zmena_6_VYZ_12
Skočiť na hlavné menu