Informácia o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 – Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier


Dátum: 09.11.2018

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 –  Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier
„Informácia o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 –  Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“. Zmena je účinná od 9.11. 2018.
zmena_6_VYZ_4_IS IPC
Prílohy k zmene_6_VYZ_4
VYZ_4_konsolidovaná verzia po zmene_6
Skočiť na hlavné menu