Informácia o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC2-2016-7 – „Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1


Dátum: 17.04.2020

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC2-2016-7 – „Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1
Na webovej stránke RO OP TP 2014 – 2020 http://www.optp.vlada.gov.sk/ v záložke „Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené vyzvania“ bola zverejnená „Informácia o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC2-2016-7 – „Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1“ . Zmena je účinná od 20.04. 2020.
 
Konsolidovane_znenie_VYZ_7_ po_zmene_6
zmena_6_VYZ_7_SC2_publicita

Skočiť na hlavné menu