Informácia o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2017-13 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF


Dátum: 12.04.2021

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2017-13 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Na webovom sídle OP TP https://www.optp.vlada.gov.sk/19449-sk/vyhlasene-otvorene-vyzvania/,  v časti Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené otvorené vyzvania bola zverejnená informácia o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2017-13 s názvom Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF“. Zmena je účinná od 13. 04. 2021.
Konsolidovana_verzia_VYZ_13_zmena_5
Zmena_5_VYZ_13
Zmena_5_VYZ_13 

Skočiť na hlavné menu