Informácia o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 – Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF“


Dátum: 19.07.2019

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 – Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF“
Informácia o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 – Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF
Skočiť na hlavné menu