Informácia o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC2-2016-7 – Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1


Dátum: 12.07.2019

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC2-2016-7 – Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1
Informácia o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC2-2016-7 – Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1“

Konsolidovaná verzia po zmene 5
zmena_5_VYZ_7_SC2_publicita_podpisana
zmenené prílohy_ Informácia o zmene č. 5

Skočiť na hlavné menu