„Informácia o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. OPTP-P01-SC1-2018-14 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2“


Dátum: 18.09.2020

Obrázok k aktualite „Informácia o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. OPTP-P01-SC1-2018-14 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2“
„Informácia o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. OPTP-P01-SC1-2018-14 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2“
Konsolidovaná verzia_VYZ_14_zmena_4

zmena_4_VYZ_14_mzdy
zmena_4_VYZ_14_mzdy

Skočiť na hlavné menu