Informácia o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 – Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF“


Dátum: 12.12.2018

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 – Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF“
Informácia o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 – Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF“. Zmena je účinná od 12.12. 2018
VYZ_6_Konsolidované znenie_po zmene_4
zmenené prílohyx

Skočiť na hlavné menu