Informácia o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC2-2016-7 – Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1


Dátum: 08.11.2018

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC2-2016-7 – Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1
Informácia o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC2-2016-7 – Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1

zmena_4_VYZ_7_SC2_publicita
Prílohy k zmene
VYZ_7_konsolidovaná verzia po zmene_4
Skočiť na hlavné menu