Informácia o zmene č. 4 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-15 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2


Dátum: 19.06.2020

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 4 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-15 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2
Na webovej stránke RO OP TP 2014 – 2020 http://www.optp.vlada.gov.sk/ v záložke „Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené vyzvania“ bola zverejnená „Informácia o zmene č. 4 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-15 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“. Zmena je účinná od 22.6.2020.
 
Konsolidovaná verzia_VYZ_15_po zmene_4
zmena_4_VYZ_15_mzdy
zmena_4_VYZ_15_mzdy

Skočiť na hlavné menu