„Informácia o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-5 – Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania 1“.


Dátum: 27.11.2018

Obrázok k aktualite „Informácia o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-5 – Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania 1“.
„Informácia o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-5 – Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania 1“.
VYZ_5_Konsolidované znenie po zmene 3
zmena_3_VYZ_5_podpísané
zmenené prílohy2

Skočiť na hlavné menu