Informácia o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-2 - Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1


Dátum: 20.08.2018

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-2 - Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1
Zmena_3_vyzvania TP_2
Prílohy k zmene č.3
Konsolidovaná verzia po zmene č.3
Skočiť na hlavné menu