Informácia o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15 „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2


Dátum: 18.12.2019

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15 „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2
7498_vyzva_15_konsolidovana-verzia-po-zmene_2
Skočiť na hlavné menu