Informácia o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-14 – Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2


Dátum: 18.12.2019

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-14 – Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2
Informácia o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-14 – Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2
7496_optp-p01-sc1-2018-14_zmena_2
Skočiť na hlavné menu