Informácia o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2018-18 – Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 2


Dátum: 09.09.2019

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2018-18 – Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 2
Informácia o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2018-18 – Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 2“. Zmena je účinná od 09.09. 2019.
Konsolidovaná verzia_VYZ_18_po zmene_1
zmena_1_VYZ_18_podpisana
Skočiť na hlavné menu