Informácia o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2018-16 – Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2


Dátum: 25.03.2019

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2018-16 – Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2
Informácia o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2018-16 – Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“. Zmena je účinná od 26.03. 2019
Konsolidované znenie
zmena_1_VYZ_16_podpísané
Skočiť na hlavné menu