Informácia o aktualizácii dokumentov OP ĽZ PO 1 Vzdelávanie


Dátum: 02.07.2019

Obrázok k aktualite Informácia o aktualizácii dokumentov OP ĽZ PO 1 Vzdelávanie
Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  www.minedu.sk, boli zverejnené tieto aktualizované dokumenty:

1. Aktualizovaná verzia Indikatívneho harmonogramu výziev OP ĽZ na rok 2019, ktorý nájdete na: https://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2019/

2. Aktualizovaná Príručka pre prijímateľa, verzia 6.1: http://www.minedu.sk/15704-sk/prirucky-pre-prijimatela/

3. Taktiež boli zverejnené dokumenty „Zjednodušené vykazovanie výdavkov – aktualizácia č. 3.3 (dokument aj so sledovaním zmien) a „Zjednodušené vykazovanie výdavkov – Zhrnutie.“: http://www.minedu.sk/zjednodusene-vykazovanie-vydavkov/
Skočiť na hlavné menu