Indikatívny harmonogram výziev pre prioritnú os 1 Vzdelávanie na rok 2015


Dátum: 06.11.2015

Obrázok k aktualite Indikatívny harmonogram výziev pre prioritnú os 1 Vzdelávanie na rok 2015
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016).
 
S dokumentom sa môžete oboznámiť tu: http://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-pre-prioritnu-os-1-vzdelavanie-na-rok-2015/
 
 
Skočiť na hlavné menu