Indikatívny harmonogram výziev 2017


Dátum: 03.03.2017

Obrázok k aktualite Indikatívny harmonogram výziev 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) si Vás dovoľuje informovať, že na webovom sídle OP VaI, v časti Harmonogramy výziev, bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 2.

Skočiť na hlavné menu