Hĺbková obnova školskej budovy Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne do najvyššieho štandardu A0


Dátum: 04.03.2019

Obrázok k aktualite Hĺbková obnova školskej budovy Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne do najvyššieho štandardu A0
Názov projektu: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa
Prijímateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Čerpaná výška NFP:                                                             1 973 208 €
Spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa:                        103 853 €
Vynaložené oprávnené výdavky:                                       2 077 061 €
Operačný program:                                                               Kvalita životného prostredia
 
Realizovaný projekt je prvou etapou komplexného riešenia energetickej efektívnosti školského areálu Trenčín - Zámostie, ktorého súčasťou je SOŠ stavebná E. Belluša, Stredná umelecká škola, školský internát a kotolňa. V rámci projektu bola obnovená energeticky najnáročnejšia budova SOŠ stavebnej vrátane bazéna. Po hĺbkovej obnove spĺňa budova SOŠ z hľadiska energetickej hospodárnosti najvyšší štandard A0. Zásadne sa znížila spotreba energie na všetkých odberných miestach a tiež  produkcia emisií. Súčasťou projektu bolo vybudovanie komplexu s vlastným energetickým klastrom s využitím fotovoltických a solárnych termických systémov. Inovatívne riešenia a technológie slúžia aj pri výučbe študentov. Projekt sa zameriava na všetky aspekty spotreby energií vo verejnej budove prevádzkovanej ako školské zariadenie nielen z hľadiska úspory, ale aj s ohľadom na potrebu zabezpečenia hygienických podmienok výučby vrátane zabezpečenia dostatočného prísunu kyslíka bez tepelných strát a zabezpečenia dostatočnej intenzity osvetlenia bez nadmernej spotreby elektriny.

Projekt  je výnimočný z viacerých dôvodov:
  • Po obnove bola budova z triedy energetickej hospodárnosti E zaradená do najvyššej energetickej triedy A0
  • Vďaka obnove by malo prísť k zníženiu spotreby tepla  o 77 % a elektriny o 60 %, ročné náklady na energiu by mali klesnúť o 65 %
  • Budova využíva moderný hybridný vetrací systém, ktorý zahŕňa  nútenú výmenu vzduchu a kontrolované automatické prirodzené vetranie v triedach v nočných hodinách
  •  V triedach sú umiestnené aj senzory CO2, vlhkosti a teploty
  • Z obnoviteľných zdrojov energie využívajú fotovoltické panely na výrobu elektriny a slnečné kolektory na ohrev vody v bazéne  
  • Výroba a spotreba energie je monitorovaná a priebežne vyhodnocovaná
  • Technické priestory slúžia aj ako výukové miestnosti, kde môžu študenti  sledovať využívanie technológií v praxi
 
Prezentácia z výročnej konferencie OP KŽP:
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/Komplexn---rie--enie---kolsk--ho-are--lu-Tren----n-Z--mostie-1.-etapa.pdf
 
Pôvodný stav
bellus
 
Budova po obnove
 
 bellus1
Slnečné kolektory na streche plavárne
bellus2
Fotovoltické panely na streche budovy školy

 bellus3
 
 
Technická miestnosť s riadiacim centrom pre fotovoltický systém a rekuperačným zariadením.
bellus4
Skočiť na hlavné menu