Francúzske predsedníctvo v Rade EÚ preberie dohľad nad CoFoE od Slovincov


Dátum: 07.12.2021

Obrázok k aktualite Francúzske predsedníctvo v Rade EÚ preberie dohľad nad CoFoE od Slovincov
Koniec roka 2021 znamená "výmenu stráží" z hľadiska dohľadu inštitúcií EÚ nad priebehom Konferencie o budúcnosti Európy. Slovinské predsedníctvo v Rade EÚ od 1. januára vystrieda francúzske a novým spolupredsedom Výkonnej rady konferencie bude francúzsky štátny tajomník pre európske záležitosti Clément Beaune.

Francúz v tejto role vystrieda štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Slovinska Gašpera Dovžana. Ten mal v mene Rady EÚ na starosti priebeh konferencie počas druhého polroka 2021.

Dovžan s odkazom na CoFoE opakovane vyhlásil, že medzi priority slovinského predsedníctva patrí práca v oblasti migrácie, európskeho spôsobu života, ochrany európskych obchodných záujmov, snahy o posilnenie úlohy Únie v blízkom i širšom susedstve a jej silnejšie slovo v multilaterálnych globálnych vzťahoch.

"Aktívna prítomnosť a angažovanosť občanov na digitálnej platforme, občianskych fórach a podujatiach jasne dokazuje, že sa chcú aktívnejšie zapojiť do diskusie o tom, v akej Európe chcú žiť v blízkej i vzdialenej budúcnosti. Radi by sme počuli, čo k týmto témam hovoria občania," vyhlásil Dovžan v novembri pred posledným zasadnutím druhého kola posledného zo štyroch občianskych panelov.

Na slovinské predsedníctvo nadviaže francúzske, pričom Beaune už môže stavať aj na výsledkoch národnej záverečnej správy, ktorá predstavuje vklad Francúzov do diskusií o budúcnosti Európy. Francúzska záverečná správa je súhrnom výsledkov 18 regionálnych konferencií a vyše 50.000 online návrhov zo strany mladých ľudí, bežných občanov či organizácií.

Francúzi sa v nej vyslovili v prospech silnejšej, ekologickejšej a jednotnejšej EÚ, za "energetickú striedmosť", zníženie nadbytočnej spotreby, zníženie počtu neekologických vozidiel, ale aj posilnenie úlohy Európy vo svete, nový post eurokomisára pre obranu a stálu armádu EÚ nasaditeľnú kdekoľvek na svete, autonómny a konkurencieschopný európsky priemysel či priamu voľbu predsedu Európskej komisie. Francúzi zároveň volajú po posilnení úlohy občanov s využitím priamych občianskych iniciatív.

"Tento zoznam návrhov bude príspevkom francúzskych občanov ku Konferencii o budúcnosti Európy," uviedol Beaune po tom, ako koncom novembra dostal do rúk záverečnú správu národného kola konzultácií s občanmi. Okrem neho správu prevzal aj minister zodpovedný za vzťahy s parlamentom a občiansku účasť Marc Fesneau.

Beaune vyjadril nádej, že rozsiahle konzultácie, ktoré sa na únijnej úrovni a zároveň vo všetkých členských krajinách eurobloku začali na jar tohto roku, sa skončia podľa pôvodných plánov v apríli alebo máji 2022 a povedú k vypracovaniu jasných usmernení a návrhov reforiem v Európe na nasledujúcich desať rokov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu