Fond malých projektov podporí ďalšie nápady na cezhraničnú spoluprácu


Dátum: 06.06.2019

Obrázok k aktualite Fond malých projektov podporí ďalšie nápady na cezhraničnú spoluprácu
Samosprávy i neziskové združenia s nápadom na projekt cezhraničnej slovensko-maďarskej spolupráce sa môžu naďalej uchádzať o dotácie z Fondu malých projektov. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) o tom informuje s upozornením, že najbližšie hodnotiace kolo sa uskutoční koncom júna.

 "Podmienkou je partnerstvo so žiadateľom z Maďarska. To znamená, že aktivity podporené z projektu musia byť zrealizované na oboch stranách hranice a musia prispievať k zvýšeniu návštevnosti cezhraničného regiónu alebo skvalitneniu cezhraničnej spolupráce," ozrejmil predseda BSK Juraj Droba.

Uviedol ďalej, že po podpisoch zmlúv na pilotné projekty podporené celkovou sumou približne jeden milión eur, ostáva pre žiadateľov v alokácii vyše 4.500.000 eur.

Dotačnú výzvu vyhlásilo 1. apríla 2019 Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh. BSK je jedným z troch slovenských krajov, ktoré sa do tejto výzvy môžu zapojiť. Žiadatelia môžu predkladať projekty v dvoch prioritných osiach - Príroda a kultúra a Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. Povinné spolufinancovanie žiadateľov je 15 percent.

Zdroj : TASR
Skočiť na hlavné menu