Európska únia podporuje slobodné a nezávislé médiá


Dátum: 30.09.2022

Obrázok k aktualite Európska únia podporuje slobodné a nezávislé médiá
Nezávislé médiá sú verejným strážcom a základným pilierom demokracie a právneho štátu.

Ostatné roky sa v celej EÚ objavujú čoraz znepokojujúcejšie trendy v súvislosti so slobodou a nezávislosťou médií. Monitorovanie plurality médií z roku 2021 poukazuje na celkové zhoršenie situácie novinárov vo viacerých členských štátoch. Nezávislé médiá sú pritom verejným strážcom a kľúčovým pilierom demokracie. Musíme chrániť tých, bez ktorých by sa o transparentnosti nedalo hovoriť: novinárky a novinárov. Preto podporujeme aj dnešný apel predstaviteľov slovenských médií.  

„Právo na informácie patrí k základným právam a slobodám. Nezávislé a slobodné médiá sú strážcom a základným pilierom demokracie. Sú rozhodujúce pri formovaní verejného života, tvorbe verejnej mienky, ale najmä pri vyvodzovaní zodpovednosti voči tým, ktorí sú pri moci. Európska únia je silným zástancom slobodných a nezávislých médií, pretože prispievajú k ochrane právneho štátu. Je neprípustné, aby štáty zasahovali do obsahu médií a aby štátni predstavitelia podnecovali nedôveru v nezávislosť a slobodu médií. Naopak, členské štáty EÚ majú povinnosť zaručiť novinárom priaznivé prostredie, chrániť ich bezpečnosť, nezávislosť, slobodu a pluralitu. Sú to práve členské štáty, ktoré nesú zodpovednosť za to, aby bola Únia bezpečným miestom pre novinárov. Na Slovensku bol nedávno zabitý pre svoju prácu novinár, a preto by politici a verejne činné osoby mali obzvlášť dbať o ich ochranu a moderovať verejné a neprijateľne zovšeobecňujúce vyjadrenia. Keď chránime slobodu médií, chránime aj našu vlastnú slobodu a demokraciu, “ hovorí Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Rastúci počet fyzických, právnych a online hrozieb a útokov na novinárov a pracovníkov médií v posledných rokoch je znepokojujúcim trendom. Len v roku 2020 sme zaznamenali viac ako 900 útokov na novinárov naprieč Európskou úniou. Verbálne útoky na novinárov v minulosti odsúdila aj komisárka Jourová : „Žiaden novinár by nemal zomrieť ani utrpieť ujmu pre svoju prácu.Novinárov musíme podporovať a chrániť; sú nevyhnutnou súčasťou demokracie. Pandémia ešte viac potvrdila kľúčovú úlohu novinárov pri informovaní. A zároveň naliehavú potrebu, aby sa verejné orgány starali viac na ich ochranu. Dnes žiadame členské štáty, aby podnikli rozhodné kroky a urobili z EÚ bezpečnejšie miesto pre novinárov.“ Členské štáty musia podniknúť rozhodné kroky a urobiť z EÚ bezpečnejšie miesto pre novinárov.
 
Európska únia je silným zástancom slobodných a nezávislých médií, ktoré sú garantom právneho štátu. Pre tento účel prijala Komisia sériu odporúčaní týkajúcich sa ochrany, bezpečnosti a posilnenia postavenia novinárov.Prostredníctvom každoročných správ o právnom štáte zároveň pravidelne monitoruje dianie v oblasti zachovávania slobody médií v členských štátoch. Ochranu médií zabezpečí tiež novoprijatý Európsky akt o slobode médií, ktorý predstavuje posilnený súbor pravidiel na ochranu plurality a nezávislosti médií v EÚ. Vychádza zo správ Komisie o právnom štáte a z revidovanej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, v ktorej sa stanovuje celoúnijná koordinácia vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa audiovizuálnych médií. Akt vychádza aj z aktu o digitálnych službách a aktu o digitálnych trhoch, ako aj z nového Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií. Je súčasťou úsilia EÚ v rámci presadzovania demokratickej účasti, boja proti dezinformáciám a podpory slobody a plurality médií v zmysle akčného plánu pre európsku demokraciu.
 

Skočiť na hlavné menu