Európska prokuratúra (EPPO) zverejnila prvú výročnú správu o činnosti od svojho vzniku v júni 2021


Dátum: 13.04.2022

Obrázok k aktualite Európska prokuratúra (EPPO) zverejnila prvú výročnú správu o činnosti od svojho vzniku v júni 2021
Za prvých 7 mesiacov svojej činnosti Európska prokuratúra vyšetrovala prípady, kde hodnota celkovej odhadovanej škody na rozpočte EÚ predstavuje 5,4 miliardy EUR. Vo výročnej správe EPPO informuje o jeho organizácii a fungovaní a o operáciách EPPO podľa zúčastnených členských štátov, trestných činov, zaistení, počtu obvinení a iných kľúčových údajov.
V správe sa uvádzajú tieto kľúčové údaje platné k 31. decembru 2021:
  • 2832 spracovaných správ o trestnej činnosti;
  • 576 začatých vyšetrovaní od 1. júna 2021;
  • 515 aktívnych vyšetrovaní k 31. decembru 2021;
  • 5,4 miliardy EUR celkovej odhadovanej škody v rámci aktívnych vyšetrovaní;
  • 147,3 milióna EUR v zaisteniach, čo je trojnásobok rozpočtu Európskej prokuratúry na rok 2021;
  • 95 vymenovaných európskych delegovaných prokurátorov, ktorí pracujú v 35 úradoch EPPO v 22 zúčastnených členských štátoch;
  • 122 zamestnancov v centrále v Luxemburgu.
 
Najčastejšie druhy trestných činov
Z 515 aktívnych vyšetrovaní boli najčastejšími druhmi trestných činov, ktoré ovplyvňujú rozpočet EÚ, identifikované tieto:
Podvody v súvislosti s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním (31,8 %): použitie alebo predloženie nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných vyhlásení alebo dokumentov, bežné pri poľnohospodárskych dotáciách.
Podvody v súvislosti s príjmami plynúcimi z vlastných zdrojov DPH (17,6 %): kolotočové podvody, podvody s DPH prostredníctvom chýbajúcich obchodníkov a podvody s DPH spáchané v rámci zločineckej organizácie.
Podvody v súvislosti s príjmami inými ako príjmy z DPH (13,4 %): podvody s colnými a antidumpingovými clami.
Podvody v súvislosti s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním (11,2 %): použitie alebo predloženie nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokumentov, najmä v programoch rozvoja stavebníctva, odpadov, technológií a ľudských zdrojov.
Korupcia (4 %): aktívna a pasívna korupcia verejných činiteľov.
 
 
Výročná správa EPPO sa nachádza tu.  
Podrobnejšie štatistiky podľa zúčastnených členských štátov sú k dispozícii tu.
Údaje za Slovenskú republiku sa nachádzajú tu.
Viac informácií nájdete aj v tlačovej správe odboru Národný úrad pre OLAF na Úrade vlády SR.
 
Skočiť na hlavné menu