EUROFONDY: Z peňazí EÚ na roky 2014 - 2020 sa využilo 270 mil. eur


Dátum: 29.12.2016

Obrázok k aktualite EUROFONDY: Z peňazí EÚ na roky 2014 - 2020 sa využilo 270 mil. eur
Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v novom programovom období 2014 - 2020 do 30. novembra v siedmich z jedenástich programov 270,83 mil. eur. Znamená to 1,94 % z celkovej alokácie všetkých programov takmer 13,990 mld. eur bez Programu rozvoja vidieka. Oproti koncu októbra čerpanie peňazí EÚ v aktuálnom období vzrástlo o 45,21 mil. eur a miera o 0,33 percentuálneho bodu. Vyplýva to z informácií ministerstva financií ako certifikačného orgánu týchto programov o schválení prostriedkov.
Domáce spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu dosiahlo koncom uplynulého mesiaca 47,1 mil. eur, čo je 2,28 % zo záväzku 2,068 mld. eur. Medzimesačne to predstavuje rast o 8,42 mil. eur, resp. o 0,41 percentuálneho bodu.
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) využil zo zdrojov EÚ do konca novembra 170,05 mil. eur (4,29 % z alokácie 3,967 mld. eur), Ľudské zdroje 81,84 mil. eur (3,71 % z 2,205 mld. eur), Kvalita životného prostredia 7,98 mil. eur (0,25 % z 3,138 mld. eur), Technická pomoc 5,41 mil. eur (3,40 % zo 159,07 mil. eur), Výskum a inovácie 3,38 mil. eur ((0,15 % z 2,267 mld. eur), Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 1,22 mil. eur (0,07 % z 1,754 mld. eur) a Efektívna verejná správa 969,7 tis. eur (0,35 % z 278,45 mil. eur). V zostávajúcich štyroch menších programoch do konca uplynulého mesiaca neboli vyčerpané, resp. schválené žiadne finančné prostriedky.
Jedenásť programov, kde je certifikačným orgánom ministerstvo financií, je financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu, Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Európskeho rybárskeho a námorného fondu. Program rozvoja vidieka, pri ktorom je certifikačným orgánom ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, má alokáciu z peňazí EÚ 1,560 mld. eur.
Aktuálne sa sleduje plnenie pravidla n+3, ktorého prvý míľnik vo výške 632,05 mil. eur sa bude prvýkrát odpočítavať k 31. decembru 2017. Na základe stavu k 30. novembru je pre jeho splnenie potrebné na úrovni certifikačného orgánu schváliť a do konca budúceho roku zaslať Európskej komisii na preplatenie výdavky v minimálnej výške 361,22 mil. eur.
Program Kvalita životného prostredia má do konca roku 2017 vyčerpať ešte 132,15 mil. eur, Výskum a inovácie 98,51 mil. eur, IROP 77,97 mil. eur, Ľudské zdroje 31,72 mil. eur, Efektívna verejná správa 11,56 mil. eur, Integrovaná infraštruktúra 7,1 mil. eur a Technická pomoc 2,21 mil. eur.
Pri zvyšných štyroch programoch nie sú uvedené žiadne sumy na vyčerpanie do konca budúceho roka. Sú to programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SR - Česká republika (alokácia zo zdrojov EÚ 90,14 mil. eur) a SR - Rakúsko (75,89 mil. eur), ako aj medziregionálny program spolupráce Interact III (39,39 mil. eur) a Operačný program Rybné hospodárstvo (15,79 mil. eur).

Zdroj: SITA
 

Skočiť na hlavné menu