EUROFONDY: Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 zostalo na úrovni 97 percent


Dátum: 04.05.2017

Obrázok k aktualite EUROFONDY: Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 zostalo na úrovni 97 percent
Využitie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 - 2013 v štrnástich operačných programoch k 31. marcu dosiahlo 11,270 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie (EÚ) v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 31. marcu tohto roka 11,270 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 97,01 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur. Využitie eurofondov oproti koncu februára po úpravách kleslo o 850 tis. eur a miera o 0,01 percentuálneho bodu. Jedenásť hlavných operačných programov v Národnom strategickom referenčnom rámci 2007 - 2013 zo zdrojov EÚ využilo ku koncu marca 11,146 mld. eur, čiže 97,07 % zo záväzku 11,483 mld. eur. Vyplýva to z informácií zverejnených na portáli ministerstva financií.
Oprávnené obdobie pre realizáciu výdavkov programového obdobia 2007 - 2013 sa skončilo k 31. decembru 2015 a odvtedy pokračovalo spracovávanie týchto výdavkov. "Vzhľadom na skutočnosť, že čerpanie pre programové obdobie 2007 - 2013 bolo na národnej úrovni ukončené a SR zaslala v termíne do 31. 3. 2017 na Európsku komisiu kompletnú záverečnú dokumentáciu vrátane záverečných žiadostí o platbu za všetky operačné programy, nasledujúce tlačové správy nebudú obsahovať informáciu o čerpaní druhého programového obdobia," oznámilo ministerstvo financií. Finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení programového obdobia 2007 - 2013 zo strany Európskej komisie.
Operačný program Doprava ku koncu marca vyčerpal 100 %, resp. 3,160 mld. eur, Bratislavský kraj 98,33 % (93,62 mil. eur z 95,21 mil. eur), Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 98,11 % (949,99 mil. eur z 968,25 mil. eur), Interact II 98,05 % (28,74 mil. eur z 29,31 mil. eur), Výskum a vývoj 97,79 % (1,183 mld. eur z 1,209 mld. eur), Informatizácia spoločnosti 96,91 % (817,5 mil. eur z 843,6 mil. eur), Zamestnanosť a sociálna inklúzia 96,51 % (908,46 mil. eur z 941,3 mil. eur), Životné prostredie 95,71 % (1,742 mld. eur z 1,820 mld. eur), Regionálny operačný program 95,33 % (1,482 mld. eur z 1,555 mld. eur), Vzdelávanie 92,49 % (501,95 mil. eur z 542,73 mil. eur), Technická pomoc 91,74 % (89,54 mil. eur z 97,6 mil. eur), Cezhraničná spolupráca SR - ČR 91,39 % (84,75 mil. eur z 92,74 mil. eur), Zdravotníctvo 87,45 % (218,63 mil. eur z 250 mil. eur) a Rybné hospodárstvo 80,62 % (10,38 mil. eur z 12,87 mil. eur).

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu