EUinmyRegion 2018


Dátum: 31.08.2018

Obrázok k aktualite EUinmyRegion 2018
EUinmyRegion 2018


Počas mája občania spoznajú stovky projektov financovaných EÚ v 27 krajinách v celej EÚ. Niektorí možno s prekvapením zistia, že jeden z projektov majú hneď pod nosom!

Kampaň „EÚ v mojom regióne“ navyše podporuje priame zapojenie občanov do komunikácie o EÚ a výsledkoch jej investícií na miestnej úrovni. Organizuje sa fotografická a blogová súťaž a kvíz o európskych regiónoch, aby sa občania mohli podeliť o svoje skúsenosti a príbehy súvisiace s projektmi financovanými EÚ a vyhrať zaujímavé ceny.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețu uviedla: „Školy, nemocnice, moderná verejná doprava – politika súdržnosti zlepšuje bežný život vo vašom meste, vo vašom regióne. EÚ v mojom regióne vás zoznamuje s týmito projektmi, poskytuje vám možnosť povedať ostatným o jej úspechoch. Tak smelo do toho!“
 
Počas dní otvorených dverí projektov EÚ príjemcovia finančných prostriedkov EÚ v spolupráci s vyše 250 regionálnymi a vnútroštátnymi orgánmi privítajú tisícky občanov na mieste svojich projektov alebo podujatiach. Na interaktívnej mape môžu občania nájsť zúčastnené projekty vo svojom okolí.
 
Zámerom fotografickej súťaže (23. apríla – 31. augusta) je prilákať pozornosť k významným investíciám, ktoré sa vykonali v regiónoch Európy vďaka Európskej únii. Ak sa chcú občania zapojiť do súťaže, musia spraviť dve fotografie projektu spolufinancovaného EÚ: prvá má zobrazovať projekty (umelecká, tvorivá) a druhá detail plakety alebo tabule s informáciami o financovaní a vlajkou EÚ. Z 30 najlepších záberov sa vytvorí výstava fotografií, ktorá bude putovať po Európe.
Ďalším prvkom kampane je blogová súťaž, ktorá víta blogové články o projektoch spolufinancovaných EÚ v akomkoľvek úradnom jazyku EÚ do 31. augusta. Traja výhercovia dostanú pozvánku, aby sa zúčastnili na trojtýždňovom individuálnom programe odbornej prípravy s plnou praxou o komunikáciách EÚ v Bruseli.
A napokon kvíz ako zábavný prvok kampane preskúša znalosti občanov o regiónoch EÚ a ich kultúre. Každé dva týždne sa vyberie výherca, ktorý dostane gurmánsky kôš plný európskych dobrôt.
 
 
Sledujte nás na facebooku @euuvsr a zapojte sa do súťaže!

Skočiť na hlavné menu