EÚ na program Kreatívna Európa na rok 2022 vyčlenila takmer 385 miliónov eur


Dátum: 13.01.2022

Obrázok k aktualite EÚ na program Kreatívna Európa na rok 2022 vyčlenila takmer 385 miliónov eur
Európska komisia (EK) prijala vo štvrtok pracovný program Kreatívna Európa na rok 2022, po ktorom bude nasledovať vyhlásenie príslušných výziev na predkladanie návrhov.

S rozpočtom približne 385 miliónov eur, čo je o takmer 100 miliónov eur viac ako v roku 2021, posilňuje program Kreatívna Európa podporu partnerov z kreatívnych a kultúrnych sektorov, pričom zohľadňuje výzvy vyplývajúce z koronakrízy a rastúcu celosvetovú hospodársku súťaž.

Eurokomisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti ocenila, že v roku 2022 bude program Kreatívna Európa využívať svoj doteraz najväčší rozpočet. "Vyzývame umelcov, tvorcov a odborníkov v oblasti kultúry, aby preskúmali a využili mnohé možnosti financovania, ktoré program Kreatívna Európa ponúka," odkázala.

Komisia upozornila, že cez tento program chce v roku 2022 zintenzívniť podporu pre európske kultúrne a kreatívne sektory, ktoré výrazne zasiahla koronakríza, od kín až po festivaly. Bezprecedentná suma 226 miliónov eur je určená na audiovizuálnu oblasť a 35 miliónov eur na medzisektorovú spoluprácu vrátane spravodajských médií.

Program Kreatívna Európa bude investovať do inovácií v oblasti digitálnych technológií a nových druhov obsahov, od špičkových televíznych seriálov až po virtuálnu realitu. V rámci úsilia o ochranu slobody médií v EÚ je časť financií určená pre partnerstvá v oblasti žurnalistiky a tiež na podporu mediálnej gramotnosti.

Podprogram KULTÚRA bude zahŕňať nové výzvy a iniciatívy v oblasti hudby, kultúrneho dedičstva, scénického umenia a literatúry. Spustí projekt mobility, ktorý umelcom, tvorcom alebo pracovníkom v oblasti kultúry ponúkne príležitosť vycestovať do zahraničia s cieľom profesijného rozvoja alebo medzinárodnej spolupráce a nájsť si nové publikum, spoluprodukovať, spoluvytvárať alebo prezentovať svoju prácu.

Podprogram MEDIA sa zameriava na audiovizuálne odvetvie a v roku 2022 zavádza niekoľko noviniek. Bude financovať podporu vývoja inovačných videohier a formátov, ako je virtuálna realita. Pre sľubné začínajúce podniky sa spustí trhový portál Media Market Gateway, aby sa tak ďalej podporili inovácie. Spolupráca medzi filmovými festivalmi sa posilní prostredníctvom sietí. Projekty financované podprogramom MEDIA pomôžu pri zavádzaní stratégií ekologizácie a rozmanitosti vrátane rodovej rovnosti.

A napokon, MEDZISEKTOROVÝ podprogram zvýši financovanie laboratória kreatívnej inovácie na spoločné inovačné projekty a rozšíri aj podporu spravodajských médií prostredníctvom dodatočných opatrení na ochranu ich slobody.

EK uviedla, že Kreatívna Európa sa bude zaoberať aj kľúčovými otázkami, ktoré majú vplyv na kultúrne a kreatívne sektory, a významne prispeje k politickým prioritám EK v oblasti udržateľnosti a inklúzie.

Program bude zahŕňať aj iniciatívy, ktoré sa týkajú ďalších priorít EÚ, ako napríklad príspevok k stratégii EÚ pre boj proti antisemitizmu a na podporu židovského života alebo Európskemu roku mládeže.

Kultúrne a kreatívne sektory by mali využívať CulturEU, nedávno spusteného online sprievodcu všetkými finančnými prostriedkami EÚ, ktoré majú k dispozícii. Interaktívna webová stránka zhromažďuje celkovo 75 možností financovania z 21 rôznych programov EÚ, od programov Kreatívna Európa a Horizont Európa po štrukturálne fondy a nástroj InvestEU.

Kultúrne a kreatívne sektory prispievajú nielen k sociálnej súdržnosti a rozmanitosti Európy, ale aj k jej hospodárstvu – tvoria 4,2 percenta z celkového HDP EÚ a predstavujú 3,7 percenta pracovnej sily v Únii.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu