Environmentálna záťaž pri Trstenej by mala byť odstránená do konca roka 2023


Dátum: 15.10.2021

Obrázok k aktualite Environmentálna záťaž pri Trstenej by mala byť odstránená do konca roka 2023
Jedna z najstarších environmentálnych záťaží z priemyselnej výroby na Slovensku, bývalý sklad pohonných hmôt Hámričky pri Trstenej, by mala byť odstránená do konca roka 2023. Ako informuje Ministerstvo hospodárstva SR, náklady na likvidáciu presiahnu 6,43 mil. eur, 85 percent bude uhradených z Operačného programu Kvalita životného prostredia, zvyšná suma bude vyplatená zo štátneho rozpočtu.

„Rezort hospodárstva je pripravený sanovať environmentálne zaťažené priemyselné lokality a prispieť tak k ochrane zdravia obyvateľov a životného prostredia,“ uviedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Zároveň dodal, že rozhodnutím vlády bol rezort hospodárstva určený ako zodpovedný za odstránenie tejto záťaže, ako aj záťaží v lokalitách Pohronský Ruskov - mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru a Bardejov – areál podniku JAS.

V lokalite Hámričky pri Trstenej bola rafinéria petrolejov. Fungovala od roku 1906, hlavnú výrobnú činnosť skončila v roku 1927, pričom príležitostne sa využívala ešte do roku 1944. Od roku 1945 do 90. rokov minulého storočia areál slúžil ako sklad pohonných hmôt a ako obchodný terminál štátneho podniku Benzinol. Podzemné nádrže a rozvody rafinérie neboli nikdy zlikvidované.

Po ukončení obchodnej činnosti Benzinolu zmenila lokalita vlastníka. Súčasný majiteľ pokračuje v prevádzke areálu, časť využíva pre potreby špedičnej firmy a časť ako skladové priestory. Sanácia lokality sa uskutoční počas plnej prevádzky a po dohode s majiteľom areálu v dvoch fázach. Sanačné práce bude robiť na základe verejného obstarávania skupina dodávateľov tvorená spoločnosťami MM Revital, a.s. a HES-Comego, a.s.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu