DOPRAVA: Slovenská správa ciest zrekonštruuje úsek cesty cez priechod Biela hora v Malých Karpatoch


Dátum: 09.03.2023

Obrázok k aktualite DOPRAVA: Slovenská správa ciest zrekonštruuje úsek cesty cez priechod Biela hora v Malých Karpatoch
Slovenská správa ciest (SSC) plánuje zvýšiť bezpečnosť a plynulosť premávky na ceste prvej triedy I/51 na priechode Biela hora v Malých Karpatoch. Ide o úsek cesty v Trnavskom samosprávnom kraji medzi obcami Jablonica v okrese Senica a Trstín v okrese Trnava. Odhadované náklady na rekonštrukciu úseku v dĺžke 2,5 kilometra, vrátane rozšírenia komunikácie a odstránenia zosuvov, sú 15,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Podľa verejnej súťaže trvajúcej od konca minulého roka sú stavebné práce plánované na dva roky, financované majú byť aj zo zdrojov Európskej únie. Štátni cestári najnovšie druhý raz predĺžili lehotu na predkladanie a otváranie ponúk na 17. marca, pôvodná bola 21. februára. „Vzhľadom na dopravné zaťaženie tohto úseku cesty I/51 nákladnými vozidlami je potrebné asanovať zosuvy a vykonať rekonštrukciu cesty s jej rozšírením, aby sa odstránili nedostatky na cestnom telese a zabránilo havarijnému stavu pozemnej komunikácie," oznámila v súťažných podkladoch správa ciest.

Úsek cesty v katastri Jablonice rozšíria tak, aby vyhovoval kategórii cesty I. triedy so šírkou do 9,5 metra, pretože šírka vozovky miestami nedosahuje 7,5 metra. „Chýba spevnená, resp. nespevnená krajnica, v dôsledku čoho vozidlá ťažkej nákladnej dopravy prechádzajú v jednej stope a spôsobujú vo vozovke vznik porúch ako sú pozdĺžne trhliny, pozdĺžne koľaje, odtrhnutý alebo porušený okraj vozovky," upozornili cestári. Šírka cesty nevyhovuje v celom úseku a na krátkom úseku je nevyhovujúce aj smerové vedenie pre cestu I. triedy.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu