Dôležitá informácia: pozastavenie informačnej linky OPII v gescii MH SR


Dátum: 17.12.2020

Obrázok k aktualite   Dôležitá informácia: pozastavenie informačnej linky OPII v gescii MH SR

Z dôvodu zlej aktuálnej epidemiologickej situácie a zavedenia práce z domu (home office) si vás dovoľujeme informovať o pozastavení poskytovania informácií prostredníctvom informačnej linky od 17.12.2020 do 08.01.2021.

Prosíme žiadateľov a záujemcov o informácie, aby pri žiadostiach o informácie, usmernenia, resp. vysvetlenia využívali e-mailovú formu a dotazy adresovali určeným kontaktným osobám resp. na e-mail vyzvy@mhsr.sk.


Skočiť na hlavné menu