Dobré fondy EÚ- Na Záhorí zrekonštruovali unikátnym spôsobom cestu z Rohožníka do Malaciek


Dátum: 03.04.2021

Obrázok k aktualite Dobré fondy EÚ- Na Záhorí zrekonštruovali unikátnym spôsobom cestu z Rohožníka do Malaciek
Cesta tretej triedy z Malaciek do Rohožníka bývala v bratislavskom samosprávnom kraji synonymom pre problémy. Nekvalitný povrch, veľa zákrut, veľa dopravných nehôd a nakoniec aj rozhodnutie o jednosmernej premávke spôsobilo, že cestu nemohli ľudia využívať tak, ako by sa dalo, keby bola v dobrom stave.

Vďaka rekonštrukcii, ku ktorej prispela Európska únia čiastkou takmer sedem miliónov eur, bolo možné cestu modernizovať a opäť ju rozšíriť na obojsmernú prevádzku. Rekonštrukcia tejto dôležitej spojnice malokarpatského podhoria s okresným mestom Malacky trvala 13 mesiacov. Jej opätovným sprístupnením sa skrátila cesta o 15 minút oproti času stráveného v autobuse počas rekonštrukcie. Prínosom cesty je aj obnovenie obojsmernej dopravy osobných aj nákladných vozidiel. Ide o najrýchlejšie dopravné spojenie do okresného mesta Malacky a na diaľnicu D2 nielen pre obec Rohožník, ale aj pre obce Sološnica, Kuchyňa, Plavecké Podhradie a Plavecký Mikuláš. Zároveň sa po niekoľkých rokoch zrušila obchádzková trasa cez obce Pernek a Kuchyňa, vďaka čomu sa zvýšila kvalita života obyvateľov týchto obcí.

Cesta je unikátna v tom, že ide o prvú regionálnu cestu s betónovým krytom. Hlavnými výhodami použitia tejto technológie je dlhšia životnosť bez nutnosti opráv, výborné protišmykové vlastnosti vozovky a s tým súvisiaca vyššia bezpečnosť, ako aj nižšie náklady na prevádzku a údržbu vozovky. Modernizácia sa týkala takmer 8 kilometrového úseku cesty, pričom okrem iného boli upravené šírkové parametre cesty z pôvodných šiestich na súčasnú hodnotu 9,5 metra ako aj úprava smerového vedenia cesty v rizikových úsekoch, čo prispeje k celkovému zvýšeniu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.

Ďalším videom zo série Dobré fondy EÚ vás prevedie vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko.


Ak ste zvedaví a chcete vidieť viac príkladov dobre investovaných európskych prostriedkov na Slovensku, tak neváhajte a kliknite na stránku 
https://.dobrefondy.eu.

Skočiť na hlavné menu