Do Prešovského kraja smeruje takmer 16 miliónov eur na materské školy


Dátum:

Obrázok k aktualite Do Prešovského kraja smeruje takmer 16 miliónov eur na materské školy
Prešovský samosprávny kraj prijal 59 projektových zámerov na zvýšenie kapacity a zlepšenie infraštruktúry materských škôl. Z celkového balíka takmer 80 miliónov eur Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyčlenilo pre škôlky v Prešovskom kraji takmer 16 miliónov eur. Na výzvu zameranú na zvýšenie kapacít materských škôl ministerstvo prijalo celkom 272 projektových zámerov, najviac ich prišlo za Prešovský kraj. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.       Vo výzve zameranej na zvýšenie kapacít materských škôl bol stanovený ako posledný termín na predkladanie projektových zámerov 19. január. "Na sprostredkovateľský orgán Prešovského samosprávneho kraja bolo doručených 59 projektových zámerov, čo svedčí o mimoriadnom záujme zo strany žiadateľov. Sú medzi nimi zriaďovatelia materských škôl – obce, mimovládne organizácie, neziskové organizácie, okresné úrady, subjekty zo súkromného sektora, cirkev a náboženské spoločnosti," špecifikoval vedúci odboru sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP) za Prešovský samosprávny kraj Rudolf Žiak.
      Ide o výzvu z IROP, ktorú ministerstvo vyhlásilo začiatkom novembra minulého roka. V škôlkach po celej krajine by mali pribudnúť tisíce nových miest. Žiadatelia, ktorí preukážu skutočnú potrebu rozšírenia kapacity škôlok, môžu prostriedky využiť na výstavbu nových objektov materských škôl, rozširovanie kapacít existujúcich objektov, stavebno-technické úpravy objektov a areálu, obstaranie materiálno-technického vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov.
      "Novinkou Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci prioritnej osi 2 je zavedenie tzv. dvojkolového systému. V prvom kole predkladajú žiadatelia projektové zámery. Nie je potrebné mať hotové nákladné projektové dokumentácie ani disponovať stavebnými povoleniami. Ak predložené projektové zámery spĺňajú všetky požiadavky, na základe posúdenia je vyhotovená pozitívna hodnotiaca správa. Až v druhom kole sa predkladajú žiadosti o nenávratný finančný príspevok," uviedol Žiak.
      Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky je vyhlásená ako otvorená. Na projekty rozšírenia kapacít materských škôl v kraji je vyčlenených spolu 15,973 milióna eur (bez krajského mesta Prešov). Pre druhé kolo je termín na predkladanie žiadostí stanovený do 31. marca. V prípade nevyčerpania alokácie je ďalší termín určený do 30. júna.
 
„Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a záznamov zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona“

Skočiť na hlavné menu