Diskusie o možnostiach budovania digitálneho jednotného trhu v Európe pokračovali aj tento týždeň


Dátum:

Obrázok k aktualite Diskusie o možnostiach budovania digitálneho jednotného trhu v Európe pokračovali aj tento týždeň

Vo štvrtok 19.5.2016 navštívila Ministerstvo financií SR delegácia Lord Mayor of the City of London (https://www.cityoflondon.gov.uk/about-the-city/the-lord-mayor/Pages/default.aspx) a v rámci programu sa diskutovalo o témach digitálneho jednotného trhu. Práve počas nášho predsedníctva v rade EÚ prebehnú kľúčové rokovania, ktoré môžu prispieť k správnemu nastaveniu pravidiel pre digitálnu dobu. Je veľmi dôležité, aby sa odstránilo neoprávnené geografické blokovanie a firmy získali možnosť ponúkať digitálne služby za rovnakých podmienok na celom trhu EÚ. Diskutovalo sa i o správnej politike pre dátové hospodárstvo a digitálne platformy. Hlavným zámerom je otvorenie potenciálu, ktorý dokážeme vyťažiť z dát okolo nás. Umožnenie voľného pohybu dát medzi krajinami by mali sprevádzať aj opatrenia, ktoré zvýšia dôveru občanov v digitálnu ekonomiku a zlepšia ich možnosti na kontrolu dát, ktoré sú o nich evidované.

Londýnska delegácia prezentovala svoje skúsenosti a kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Poukázali tiež na to, že voľný pohyb dát o finančných transakciách výrazne podmieňuje vznik nových iniciatívnych služieb v oblastiach ako bankovníctvo a poisťovníctvo.

Naše základné národné priority sme vysvetlili aj delegácii DigitalEurope (http://www.digitaleurope.org/), ktorá združuje národné združenia významných hráčov IT priemyslu. Diskutovalo sa najmä o možnostiach, ktoré prináša dátové hospodárstvo a spôsoboch, ako štát môže podporiť vznik inovácií. Zástupcovia IT sektora prejavili záujem o účasť na odborných podujatiach, ktoré sa budú konať počas nášho predsedníctva.


Skočiť na hlavné menu