Diaľničný privádzač v Novej Polhore začne slúžiť motoristom tento víkend


Dátum: 12.11.2016

Obrázok k aktualite Diaľničný privádzač v Novej Polhore začne slúžiť motoristom tento víkend

Stavbu mimoúrovňovej križovatky s diaľničným privádzačom na D1 v Novej Polhore, medzi križovatkami Lemešany a Budimír, odovzdáme motoristom do užívania tento víkend.

Totem čerpacej stanice a dopravné značenie v kolízii

Pred spustením diaľničného privádzača Nová Polhora do užívania bola zástupcami polície vykonaná kontrola dopravného značenia. Tá odhalila, že trvalé dopravné značenie je v kolízii s totemom čerpacej stanice pohonných hmôt a následne požadovali od vlastníka čerpacej stanice jeho premiestnenie alebo odstránenie – totem je totiž umiestnený na pozemku, ktorý nie je uvedený v rozhodnutí o stavebných úpravách. Z tohto dôvodu nemohla byť stavba skolaudovaná skôr a tým pádom odovzdaná do plného užívania motoristickej verejnosti. Ide o problém, ktorý nespôsobila NDS, ale týka sa tretej strany.   

Dohoda o predčasnom užívaní

Koncom tohto týždňa bude zrealizovaná obhliadka stavby a diaľničný privádzač v Novej Polhore následne spustíme do prevádzky v dvoch fázach – v prvej fáze budú môcť motoristi využívať zhruba 90 percent úseku, po vyriešení problému s totemom čerpacej stanice pohonných hmôt dostanú motoristi k dispozícii úsek v jeho plnej dĺžke.

Informácie o stavbe

Výstavba diaľničného privádzača je spolufinancovaná z rozpočtu Európskych spoločenstiev: Kohézny fond. Vedie cez katastrálne územie obcí Šarišské Bohdanovce, Nová Polhora a Ploské. Lepšie dopravné napojenie na komunikáciu nadregionálneho významu, čo umožní križovatka Nová Polhora, prispeje k rozvoju dotknutého územia. Dĺžka úseku – 1 452 m.

Zdroj: tlačová správa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR


Skočiť na hlavné menu